GEVEN LEUKER DAN KRIJGEN?
JA! ZEKER HIER!

Sponsoring door

 • Particulieren, familie, vrienden en kennissen.
 • Bedrijven, instellingen en dienstverleners.

De huidige stand van zaken

 • Stijgende belangstelling voor aangepast paardrijden; momenteel ca. 50 ruiters.
 • Huidige middelen te beperkt om aan vraag te voldoen.
 • Vroegere financiering vanuit zorgbudgetten vanwege bezuinigingen steeds beperkter.
 • Noodzaak om ambitie/doelstelling te realiseren vraagt om sponsoren.
 • Volledige steun RvB Cello.

Doelstellingen en ambities

 • Uitbreiding aantal paarden.
 • Renovatie buitenrijbaan.
 • Extra weide.
 • Tractor met materialen.
 • Bekendheid vergroten onder ergo- en fysiotherapeuten alsmede artsen in opleiding.
 • Kennismakingsdagen met leerlingen Herman Broerenschool.

Hoe bereiken we dat?

 • Particulieren: ieder bedrag is welkom, eenmalig of jaarlijks terugkerend.
 • Bedrijven: ook hier is ieder bedrag welkom. Cello beschikt over een ANBI verklaring.
 • Daarnaast is het ook mogelijk een paard te sponsoren
  (voer, strooisel, hooi, dierenarts, hoefsmid) ca. € 2.000,- per jaar
 • Sponsoring van een ruiter ca. €600 per jaar.

Tegenprestatie

 • Sponsordag en financiële verantwoording tot op de laatste cent, geen verborgen kosten.
 • Vermelding van naam en logo op onze website vanaf €250,- jaarlijks.
 • Vermelding op website en mogelijkheid van doorlinken €500,- jaarlijks.
 • Er is speciaal een bankrekening geopend voor dit doel:
  NL44RABO0118143905 tnv St Cello inz manege

Onze sponsoren:

 

En particulieren, bedrijven, stichtingen, fondsen e.a., die niet bij naam genoemd willen worden.

Oude kleding levert (ook) geld op
voor manege De Binckhorst

Onder de wervende kreet: “het Leger kan de kleren krijgen”, organiseert het Leger des Heils een inzamelingsactie van gebruikte kleding, schoenen en textiel. Een actie, waarvan het mes aan twee kanten snijdt. Niet alleen levert het geld op voor het sympathieke werk van het Leger, maar ook manege De Binckhorst profiteert ervan, omdat het Leger een klein bedrag per opgehaalde kilo kleding betaalt. Zaak dus, om zoveel mogelijk gebruikte kleding, schoenen en textiel mee te nemen naar De Binckhorst, Groote Cingels of Wijngaert. Daar staan grote kartonnen dozen, waarin dat materiaal gedeponeerd kan worden. En op locatie De Binckhorst in Rosmalen is op de milieustraat (bij de technische dienst), een kledingcontainer geplaatst. Help je mee?

Met jouw bijdrage help je mee paardrijden voor de ruiters (cliënten van Cello) en de manege in stand te houden.

Waar in te leveren?
Rosmalen:De Binckhorst

manege

receptie

café De Boulevard

kledingcontainer Mileustraat
(bij magazijn/TD)
Vught:Groote Cingels

hal boederij (Cingel 1)

modekamer, wasserij

Bestuurbureau in de hal
Haaren:entree Klaver 2

hal Klaver 4

Dank!
Team en vrijwilligers manege De Binckhorst

GEVEN IS DUS LEUKER DAN KRIJGEN!

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van sponsoring of nader geïnformeerd worden dan kunt u contact opnemen met Danja of Maria.

Mob. 06-46601355 (b.g.g. 06-46601328)
manege-binckhorst@cello-zorg.nl